Ušetřili jste: 2 102 246 

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový slevový server www.slevohit.cz (dále jen "SLEVOHIT.cz").
 
SLEVOHIT.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby slevového serveru SLEVOHIT.cz z důvodu statistik, pro rozvoj nabízených služeb.
SLEVOHIT.cz neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
SLEVOHIT.cz shromažďuje pouze údaje, které volitelně může uvést každý registrovaný zákazník na slevovém serveru SLEVOHIT.cz a jedná se o následující:

- E-mail (nutný k registraci)

Volitelné:
- Jméno a příjmení
- Kontaktní adresa
- Telefon
 
Prohlášení:
SLEVOHIT.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřené osobní údaje, popsané v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející se slevovým serverem SLEVOHIT.cz.. SLEVOHIT.cz se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní údaje vymaže z databáze.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy, byly zpracovány Provozovatelem a Dodavatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. a rozesílání newsletterů, ze kterých se může zákazník kdykoliv  odhlásit. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto slevového serveru jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2013

Tyto podmínky vydává Slevohit.cz.

 

Nabídka pro firmy: Chcete-li svůj produkt nebo službu nabídnout novým zákazníkům kontaktujte nás.